שיחות ועידה

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.9.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.6.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2015

 

 

Stock Quote

Upcoming Events

Wednesday, Nov. 21, 2018

Financial Statement as of
September 30 ,2018

 

Conference Call at 16:00

Local Tel Aviv Time

 


 

 

Contact Us

Adi Molcho Weinstein
Head of Investor Relations
Tel: +972 3 6081781
Email: IR@azrieli.com