שיחות ועידה

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.9.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.6.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2015

 

 

Stock Quote

Upcoming Events

Wednesday, March 20, 2019

Financial Statement as of
December 31 ,2018

 

Conference Call at 16:00

Local Tel Aviv Time

 


 

 

Contact Us

Moran Goder
Head of Capital Markets and Business Development Analyst
Tel: +972 3 6081781
Email: IR@azrieli.com