שיחות ועידה

לשמיעה 22.05.2019   |   הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2019

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2018

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.9.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.6.2017

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2017

Stock Quote

Upcoming Events

Wednesday, May 22, 2019

Financial Statement as of
March 31 ,2019

 

Conference Call at 16:00

Local Tel Aviv Time

 

Conference call details

 

 

Contact Us

Moran Goder
Head of Capital Markets and Business Development Analyst
Tel: +972 3 6081781
Email: IR@azrieli.com