שיחות ועידה

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2015

 

 

Stock Quote

Upcoming Events

Wednesday, March 22, 2017

Financial Statement as of December 31, 2016

 

Conference Call at 17:00

Local Tel Aviv Time

 


 

 

Contact Us

Adi Molcho Weinstein
Head of Investor Relations
Tel: +972 3 6081781
Email: IR@azrieli.com