שיחות ועידה

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2016

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.12.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.09.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 30.06.2015

 

 

לשמיעה הקלטת שיחת ועידה קב' עזריאלי תוצאות 31.03.2015

 

 

Stock Quote

Upcoming Events

Wednesday, November 23, 2016

Financial Statement as of September 30, 2016

 

Conference Call at 16:00

 


 

 

Contact Us

Adi Molcho Weinstein
Head of Investor Relations
Tel: +972 3 6081781
Email: IR@azrieli.com